Historie, Middelalderhus

540-ÅRS JUBILEUM I 2020

Them/Tem nedre er et gårdsbruk på Sem utenfor Tønsberg. Det har vært i samme slekt siden slutten av 1500-tallet. Her er traust bondehistorie hvor en del er dokumentert. Våningshuset på Them består av 3 hus som er bygd sammen. Årsakene kan være flere, at det har vært klyngetun, eller at hus er flyttet. Den eldste delen av huset består av 3 rom med inngang, stort rom og kammers. Denne delen har kraftig tømmervegger og ble i 2010 datert med C14 prøver til ca 1480. Les mer om førundersøkelse og arkeologisk rapport under «media» – der er lenker til rapportene.

Bilde av våningshus i 2014
Huset – restaurert etter omfattende arbeider 2010-2012
Bilde fra nettsiden "Fra Buskeroa til Semsbyen"
Kilde Tegning av huset. Før Andebuveien ble lagt rett utenfor stueveggen på slutten av 1800-tallet var det en bjørkeallé inn til gården fra syd.
Bilde av våningshus rundt 1910
Huset rundt 1910

Leave a Reply

Theme by Anders Norén