Historie

Slekten Them på gården Them nedre (Tem)

Det har vært ulike skrivemåter fra slutten av 1500-tallet og frem til i dag. Them, Temb, Tem og Them. En tror at navnet var opprinnelig Taeimr som betyr vei og/eller åpen plass. Det kan også ha vært en P i stedet for T og da betyr det telefri jord, et sted snøen ikke ligger lenge. Them er et gammelgt selvgods fra slutten av 1500-tallet. Fra gammel tid var det tingsted på Them. I november 1837 hadde Nøtterøy sitt første kommunestyre høstting på Them.

I 2010 fikk vi informasjon at det er skrevet om Lauritz Them allerede i 1575. Dette var en kar som kom fra Brunlanes. Antageligvis er han den første eier på Them. Vestfold historielag kom med denne informasjonen under et møte i 2010 på Nauen, Sem. Vi vet fra fra om Helge Them fra 1593. Det er en lang historie på gården – i rett linje til Borghild Them som bor på gården i dag!

1.Generasjon:

 • 1593-1620 årene
 • Helge Them
 • Den første bruker på Them. Han var lagrettemann i 1611. Han fikk 3 sønner: Laurits, Helge og Oluf.
 • 1620-1630
 • Helgi Them,
 • Enken til Helge Them sitter med gården når Helge dør

2. Generasojn:

 • 1630-1650, Laurits Them,
 • eldste sønn til Helge
 • 1650-1673, Ole (Oluf) Helgessøn Them, eier gården alene i 1651

3. Generasjon:

 • 1673-1720, Fetterne Anders Lauritzen og Guttorm Olsen,
 • Sønn av Ole Helgesønn Tem, gift med Jøran Abrahamsdatter
 • De fikk et barn, Ole (Oluf)

4. Generasjon:

 • 1720 – 1751Ole Guttormsen,
 • Sønn av Guttorm Olsen
 • Han var lagrettsmann i 1717 og 1718. Ole kunne både lese og skrive. Han var gift med Karen Kristoffersensdatter fra Høyjord.
 • De fikk to barn, Edel og Jøran.

5. Generasjon:

 • 1751-1776, Edel Olsdatter,
 • Eneste arving til Them
 • Hun flyttet til gården som enke.
 • I 1776 ble gården overtatt av hennes sønn.

6. Generasjon

 • 1776-1807,Anders Kristoffersen Tem,
 • Giftet seg med Anne Andersdatter Askehaug:
 • De fikk 2 barn: Kristoffer og Ingeborg Maria

7. Generasjon

 • 1807-1857, Kristoffer Andersen Tem,
 • Gift med Grete Sofie Hansdatter fra Nedre Hesby
 • De fikk 7 barn

8. Generasjon

 • 1857-1876 Hans Kristoffersen Them,
 • Gift med Elen Andrea Nilsdatter fra Mellom Hesby
 • De fikk 5 barn: Christoffer, Hans, Karen, Herman og Anders

9. Generasjon

 • 1876-1908 Hans Hansen,
 • 1908-1942 Anders Sofus Them,
 • Gift med Borghild Wiersholm
 • 3 barn: Ellen, Hans og Anna
 • 1942-1946 Borghild Them,
 • Enke etter Anders Sofus Them

10. Generasjon

 • 1946-1991, Hans Them,
 • Gift med Petrea Næss fra Kvelde,
 • De fikk 2 barn: Helga Marie og Borghild Kristin

11.Generasjon

 • 1991 – nå, Borghild Kristin Them,
 • Gift med Ola Myhre fra Tolvsrød
 • De har 3 barn: Ola Simon, Mathias og Kristina

Kilde: Sem og Slagen bygdebok

http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/42.html

Her har vi laget et slags slektstre:

https://www.timetoast.com/timelines/slekten-pa-garden-them-nedre

Theme by Anders Norén