540-års jubileum i 2020

Them/Tem nedre er et gårdsbruk på Sem utenfor Tønsberg. Det har vært i samme slekt siden slutten av 1500-tallet. Her er traust bondehistorie hvor en del er dokumentert. Våningshuset på Them består av 3 hus som er bygd sammen. Årsakene kan være flere, at det har vært klyngetun, eller at hus er flyttet. Den eldste delen av huset består av 3 rom med inngang, stort rom og kammers. Denne delen har kraftig tømmervegger og ble i 2010 datert med C14 prøver til ca 1480. Les mer om førundersøkelse og arkeologisk rapport under “media” – der er lenker til rapportene.

Huset – restaurert etter omfattende arbeider 2010-2012
Kilde Tegning av huset. Før Andebuveien ble lagt rett utenfor stueveggen på slutten av 1800-tallet var det en bjørkeallé inn til gården fra syd.

Huset rundt 1910

Theme by Anders Norén