Middelalderhus

Den eldste delen av huset fra 1480

Den eldste delen av våningshuset på Them nedre er fra slutten av 1480-tallet. Dette med alder på huset er en spennende historie. Vi var med i boken til Arne Berg – Norske tømmerhus fra mellomalderen. Han antok at eldste del var fra 1480. I 2010 hadde vi arkeologer i gamlestua, og de bekreftet at alder på tømmer var fra ca 1480. Les mer i arkeologisk rapport fra 2010 – lenke under media.

Theme by Anders Norén